T01

07

Tại sao ngành đúc khó phát triển?

Được biết, hiện nay Việt Nam có tới 500 doanh nghiệp (DN), cơ sở làm Đúc. Nhưng, những DN có công nghệ, trang thiết bị hiện đại chỉ ...

ĐỐI TÁC