Tên Công Ty: Công ty TNHH Thắng Lợi

Địa chỉ: Số 5, Đường N1, Cụm công nghiệp An Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

MST: 06 0000 5112

Đại Diện: Ông Phùng Đình Thông- Giám Đốc

Số TK: 111000067376 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi Nhanh Nam Định.

Số ĐT: 0228.3671.803                    Số Fax: 0228.3660.671

Hot line: (+84) 931.668.998 hoặc (+84) 944.902.488

Email: Info@vicocasting.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ĐỐI TÁC