NHÀ MÁY ĐÚC THÉP HỢP KIM CAO VICO 

Vicocasting

Tên Công Ty: Công ty TNHH Thắng Lợi

Địa chỉ: Số 5 - Đường N1 - Cụm Công  Nghiệp An Xá - Xã Mỹ Xá - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định - Việt Nam.

MST: 06 0000 5112

Đại Diện: Ông Phùng Đình Thông- Giám Đốc

                Ông Dương Văn Bình- Giám Đốc Điều Hành

Số TK: 10201 000 11 55 141 Tại Ngân Hàng: Thương mại cổ phần Công Thương VN - Chi nhánh Tỉnh Nam Định.

Số ĐT: 03503 671 803/ DĐ: 0977056291 Fax: 03503 660 671

Email: Thangloind@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Company Name: Thang Loi Co.,Ltd.

Adress: No.5- N1 street- An Xa Industrial Zone- My Xa Commune- Nam Dinh city- Nam Dinh province- Vietnam.

Tax code: 06 0000 5112

Representative: Mr Phùng Đình Thông- Director

                          Mr Dương Văn Bình- Managing Director

Account number: 10201 000 11 55 141 At Bank : Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Nam Định branch.

Telephone number: 03503 671 803/ mobile: 0977056291 Fax: 03503 660 671

Email: Thangloind@gmail.com

Đối tác