Giấy phép môi trường số 2349/GPMT-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định:

 

ĐỐI TÁC