Cung cấp vật tư ngành Đúc

Đăng bởi Công ty TNHH Thắng Lợi vào lúc 05/11/2019

Chúng tôi chuyên cung cấp các vật tư phục vụ cho ngành Đúc như:

     - Các loại Ferro: Ferro Crôm Cacbon cao, Ferro Crôm Cacbon thấp, Ferro Mangan Cacbon cao, Ferro Mangan Cacbon thấp, Ferro Silic, Ferro Molybdenum,…
      - Non-Ferrous: Nickel

     - Các loại sắt, thép tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn dạng tròn, thanh, tấm.

     - Sắt thép phế liệu các loại.

ĐỐI TÁC