Công ty TNHH Thắng Lợi chuyên cung cấp các vật tư phục vụ cho ngành Đúc như:

Các loại Ferro:Ferro Crôm Cacbon cao, Ferro Crôm Cacbon thấp, Ferro Mangan Cacbon cao, Ferro Mangan Cacbon thấp, Ferro Silic, Ferro Molybdenum,…
Non-Ferrous: Nickel 

 Nguyên liệu đúc

- Các loại sắt, thép tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn dạng tròn, thanh, tấm.

Sắt thép phế liệu các loại.

ĐỐI TÁC