5S là một phương pháp cải tiến môi trường làm việc và quản lý kỹ thuật được bắt nguồn từ Nhật Bản và được áp dụng lần đầu tiên tại Việt Nam năm 1993 nhằm hướng đến mục tiêu duy trì môi trường quản lý chất lượng của một tổ chức, tăng tính hiệu quả, tăng lợi nhuận, cải tiến dịch vụ và cải thiện an toàn lao động.

5S là chữ cái đầu của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), và Shitsuke (Sẵn sàng).

  • SERI (Sàng lọc): Thực chất đó chính là xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không cần thiết tại nơi làm việc. Mọi thứ (vật dụng, thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dùng hỏng …) không/chưa liên quan, không/chưa cần thiết cho hoạt động tại một khu vực sẽ phải được tách biệt ra khỏi những thứ cần thiết sau đó loại bỏ hay đem ra khỏi nơi sản xuất.
  • SEITON (Sắp xếp): Sắp xếp là tổ chức bố trí các vật dụng tại khu vực làm việc một cách có hiệu quả tối đa . Nguyên tắc chung của S2 là bất kì vật dụng cần thiết nào cũng có vị trí quy định riêng và kèm theo dấu hiệu nhận biết rõ ràng.
  • SEISO (Sạch sẽ): Là giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc hay các khu vực xung quanh nơi làm việc để đảm bảo môi trường, mỹ quan tại nơi làm việc.
  • SEIKETSU (Săn sóc): Săn sóc được hiểu là việc duy trì định kì và chuẩn hóa 3S đầu tiên (Seri, Seiton và Seiso) một cách có hệ thống. Để đảm bảo 3S được duy trì, người ta có thể lập nên những quy định chuẩn nêu rõ phạm vi trách nhiệm 3S của mỗi cá nhân, cách thức và tần suất triển khai 3S tại từng vị trí.
  • SHITSUKE (Sẵn sàng): Hoạt động này nhằm mục đích tổ chức, hướng mọi người vào việc lập kế hoạch làm sao giữ được các chuẩn mực được thực hiện thường xuyên, nâng cao ý thức kỷ luật cá nhân, Đó chính là tạo tiền đề tự giác tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại nơi làm việc. Sẵn sàng được thể hiện ở ý thức tự giác của người lao động đối với hoạt động 5S.

Công ty TNHH Thắng Lợi tuy không phải là đơn vị đi tiên phong trong công tác 5S, nhưng đã đem lại được những hiệu quả nhất định, từ đó tạo một mô hình Công ty được bạn bè đồng nghiệp đánh giá đạt chuẩn mỹ quan – khoa học.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 5S tại Thắng Lợi đó chính là xây dựng, chỉ đạo triển khai các chương trình, các quy định về thực hành 5S tại các phòng, phân xưởng trong Công ty; triển khai các hoạt động đào tạo, tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện 5S. Đồng thời đưa ra những hình thức thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong việc thực hành 5S, đẩy mạnh phong trào cải tiến những phương pháp tối ưu hơn cho Công ty. Ban đầu, khi chưa được triển khai và áp dụng chương trình 5S thì mọi vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị vẫn chưa được sắp xếp hợp lý, thiếu tính khoa học. Nhưng, thông qua sự tư vấn của Ban chỉ đạo thì mọi thứ đã được bố trí hợp lý, có tư duy thẩm mỹ hơn. Mọi vật dụng không cần thiết được loại bỏ, những đồ dùng có thể tái chế thì có thể đem ra để sử dụng lại. Quá trình lên ý tưởng và thực hiện đảm bảo chỉ tiêu “ Tiết kiệm – Hợp lý” mà Ban Lãnh đạo Công ty đưa ra ngay từ đầu.

Một số hình ảnh đẹp của Công ty TNHH Thắng Lợi sau khi áp dụng 5S: 

 

Mô hình 5S tại Công ty TNHH Thắng Lợi

Hiệu quả mô hình 5S                    
Xưởng làm việc của nhân viên Công ty

ĐỐI TÁC